مشخصات عمومی

خدمت

معافیت دائم یا اتمام سربازی

بازه سنی

22 تا 30 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

توانایی درک و اجرای برنامه های حسابرسی کلیه سرفصل حسابها
قادر به ارائه مستندات و نتیجه رسیدگی به رتبه بالاتر
آشنایی کافی با استانداردهای حسابداری، حسابرسی، قوانین موضوعه و دستورالعمل های سازمان بورس
آشنایی باشاژول های کاربردی ایریسا و راهکاران

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

در رشته

حسابداری

حسابرسی

مالی

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توجه به جزییات و دقت بالا

فرصت‌های مشابه

عادی
اندیشکده سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

اندیشکده سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی

صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی

تهران 

5 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

5 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

6 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

2 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

2 هفته پیش 

جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید