مشخصات عمومی

جنسیت

ترجیحا خانم

خدمت

معافیت دائم یا اتمام سربازی

مزایا

بیمه

بازه سنی

30 تا 45 سال

مشخصات شغلی

حوزه شغلی

مالی/حسابداری

شرح جایگاه شغلی

تسلط کامل به کلیه امور حسابداری شامل : تهیه صورت های مالی، اظهارنامه عملکرد، مالیات برارزش افزوده ، تحریر دفاتر، محاسبه حقوق و دستمزد

آشنایی  کامل با رایورز

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی ارشد

در رشته

حسابداری

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

Microsoft Excel

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

ساختار ذهنی منظم

صبر و شکیبایی

توانایی انجام کار گروهی

توجه به جزییات و دقت بالا

فرصت‌های مشابه

عادی
صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی

صندوق پژوهش و فناوری نوآوری اجتماعی

تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

امروز 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

6 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

7 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 هفته پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

2 هفته پیش 

جزئیات بیشتر

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید