مشخصات عمومی

جنسیت

ترجیحا آقا

خدمت

معافیت دائم یا اتمام سربازی

تعداد افراد مورد نیاز

4

مزایا

ناهار و پذیرایی

سرویس

بیمه

بازه سنی

20 تا 30 سال

حقوق

از 8,000,000 تا 10,000,000 تومان به ازای هر ماه

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

حقوق  30 درصد بالاتر از قانون کار+ پاداش ماهیانه+ بن غیر نقدی+ سرویس ایاب و ذهاب + دوره های آموزشی متناسب با شرح شغل افراد

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

در رشته

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی ایمنی

مهندسی بهداشت

محیط زیست

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب نسبی

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توانایی انجام کار گروهی

روابط عمومی بالا

انعطاف پذیری بالا

توجه به جزییات و دقت بالا

مسئولیت پذیری بالا

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید