مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

1

مزایا

ناهار و پذیرایی

سرویس

بیمه

بازه سنی

25 تا 40 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

کارشناس ایمنی مسلط به اصول ایمنی و استانداردهای حوزه کاری

 

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

در رشته

مهندسی ایمنی

ایمنی صنعتی

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب مناسب و انتقال محتوای نسبی

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Powerpoint

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

مسئولیت پذیری بالا

مدیریت تنش‌ و استرس

توجه به جزییات و دقت بالا

سخت کوشی و پشتکار

روابط عمومی بالا

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید