مشخصات عمومی

جنسیت

آقا

تعداد افراد مورد نیاز

2

مزایا

ناهار و پذیرایی

سرویس

بیمه

بازه سنی

25 تا 35 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

نظارت بر کلیه امور مرتبط به ایمنی و بهداشت کارخانه

آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت

آشنایی با دستورالعمل ها، کنترل موارد بهداشتی و ایمنی در زمان های مشخص

آشنایی با اکسل

 

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

در رشته

مهندسی بهداشت حرفه ای

محیط زیست

مهندسی ایمنی

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Powerpoint

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توانایی انجام کار گروهی

مسئولیت پذیری بالا

انگیزه بالا برای یادگیری

توجه به جزییات و دقت بالا

خلاقیت و ارائه راهکار های جدید

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید