شرکت معتبر غذایی

کارآموزی منجر ‌به استخدام

مشخصات عمومی

جنسیت

ترجیحا آقا

تأهل

متأهل

خدمت

معافیت دائم یا اتمام سربازی

تعداد افراد مورد نیاز

1

مزایا

بیمه

بازه سنی

25 تا 35 سال

حقوق

از 2,500,000 تا 4,000,000 تومان به ازای هر ماه

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

کار در آزمایشگاه و کنترل کیفی و انجام کار تحقیقاتی

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی ارشد

دکتری

در رشته

علوم و صنایع غذایی

تکنولوژی مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب مناسب و انتقال محتوای نسبی

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید