آریان بهسا

آریان بهسا

تبریز - پالایشگاه تبریز

مشخصات عمومی

تأهل

مجرد

تعداد افراد مورد نیاز

1

مزایا

بیمه

بازه سنی

24 تا 30 سال

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

استخدام کارشناس انرژی جهت فعالیتهای مدیریت انرژی، انجام محاسبات و تهیه گزارشها و محتوی فنی و کاربردی در پالایشگاه نفت تبریز مورد نظر می‌باشد.

مشخصات تحصیلی

فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی ارشد

کارشناسی

در رشته

مهندسی انرژی

مهندسی شیمی

مهندسی برق_قدرت

مهندسی مکانیک_تبدیل انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب مناسب و انتقال محتوای نسبی

نرم افزارهای مورد نیاز

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Visio

Microsoft Powerpoint

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توانایی انجام کار گروهی

مسئولیت پذیری بالا

روابط عمومی بالا

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید