مشخصات عمومی

تعداد افراد مورد نیاز

2

بازه سنی

20 تا 30 سال

حقوق

تا 20,000 تومان به ازای هر ساعت

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

در تیم فروش تیکاسو نیاز به افرادی داریم که توانای بالا در مذاکره و قدرت فروش به صورت حضوری و غیر حضوری داشته باشند.

بسته به نوع کار بخشی از فعالیت های شخص ممکن است به صورت میدانی و مذاکره ی حضوری جهت جذب مشتری باشد.

لگوی شخصیت شناسی

مشخصات شخصیتی

توانایی انجام کار گروهی

فن مذاکره قوی

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید