مشخصات عمومی

مزایا

ناهار و پذیرایی

بیمه

بازه سنی

20 تا 35 سال

حقوق

از 7,000,000 تا 12,000,000 تومان به ازای هر ماه

مشخصات شغلی

شرح جایگاه شغلی

وظایف پژوهشگر

حوزه اجرایی اداری و مالی

آماده سازی محتوا

مشخصات تحصیلی

دانشجو یا فارغ التحصیل

در مقطع

کارشناسی

کارشناسی ارشد

در رشته

مدیریت بازرگانی

تصویر متحرک (انیمیشن)

روابط کار

مدیریت اجرایی

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت رسانه

روابط عمومی

علوم شناختی

زبان‌ها خارجی

انگلیسی: درک مطلب نسبی

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید