تهران
متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر
هوش مصنوعی/فناوری اطلاعات

عادی
پژوهشکده انرژی، فناوری، علوم و محیط زیست شریف

کارآموزی کارشناس ابزار دقیق

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

2 ماه پیش 

| منقضی شده
جزئیات بیشتر

آخرین فرصت‌های شغلی

عادی
سروستان صنعت ایده

استخدام کارشناس طراحی و ساخت

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
پرتو تماس نوین

کارآموزی کارشناس نمونه ساز محصول

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
شرکت شیشه کاوه فلوت

استخدام کارشناس فروش حضوری

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
پایا پلیمر پارس

کارآموزی انبار دار

کارآموزی منجر ‌به استخدام
تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
موسسه علامه حلی

کارآموزی مشاور آموزشی

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
اکولرن

کارآموز طراحی سایت و سئو

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
عادی
آرا کاوش پژوه

استخدام کارشناس کالیبراسیون تولید

تهران 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر
البرز 

1 روز پیش 

جزئیات بیشتر

پژوهشکده انرژی، فناوری، علوم و محیط زیست شریف

درباره‌ی پژوهشکده انرژی، فناوری، علوم و محیط زیست شریف

  • داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻓﺮا رﺷﺘﻪ ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ، ﮐﺎراﺗﺮ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺗﺮ را درﺑﺮدارد.

دانشکار را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

لوگو ساماندهی دانشکار-SAMANDEHI
لوگو نماد اعتماد دانشکار-ENAMAD
دارای مجوز رسمی کاریابی الکترونیکی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
دانشکار توسط سرویس‌های ابری هم‌روش پشتیبانی می‌شود.
© ۱۴۰۳ تمام حقوق و محتویات این سایت متعلق به شرکت میزان بنیان
دانشکار
می‌باشد.