توسعه دانش و فناوری ایلیا

توسعه دانش و فناوری ایلیا

کاتالیست و مواد نانوساختار

تهران-پردیس

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش‌بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا از سال ۱۳۸۹ در پارک علم و فناوری پردیس مستقر است و درزمینه تولید مواد نانو ساختار فعالیت دارد. این مجموعه گستره‌ای از محصولات بر پایه نانو فناوری تولید می‌کند که نمونه‌ای از آن به‌عنوان افزودنی سوخت دیزل و مازوت بانام تجاری IFA۱۳۳، کاتالیست سوخت با نام تجاری IFBC ۳۱۳ و کاتالیست پیشرفته نفتا ریفورمینگ با نام های تجاری IR ۱۳۹، IR ۱۳۸ و IR ۱۱۰ می‌باشد.

مایل به همکاری شغلی با توسعه دانش و فناوری ایلیا هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه دانش و فناوری ایلیا