سنوپارس*

سنوپارس*

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

یزد-تفت

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

ساخت ماشین آلات راهسازی

مایل به همکاری شغلی با سنوپارس* هستید؟

 فرصت های شغلی سنوپارس*