سیدکس

سیدکس

مهندسی عمران/راه آهن/نقشه‌برداری

البرز-کرج

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت CEDEX در سال 1381 جهت تولید افزودنی بتن ، ادیتیو های سیمان ، ملات های تعمیراتی و افزودنی های فولاد تاسیس گردید. این شرکت مدت دو سال به صورت مستمر در طراحی و تولید محصولات مناسب پروژه های ایران با توجه به تنوع آب و هوا فعالیت نموده است.به لطف خداوندمتعال در حال حاضر این شرکت با تکیه بر کارشناسان آموزش دیده و مرکز تحقیقات تاسیس شده و ارائه خدمات فنی مناسب در هر سه گروه بتن ،سیمان و ملات های تعمیراتی توانسته است موفقیت های بسیاری حاصل نماید

مایل به همکاری شغلی با سیدکس هستید؟

 فرصت های شغلی سیدکس