حفار گستر كاريز

حفار گستر كاريز

مهندسی عمران/راه آهن/نقشه‌برداری

تهران-ری

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شركت پيمانكاري با بيش از ٣٠ سال تحربه كاري و رتبه ٣ آب تهران

مایل به همکاری شغلی با حفار گستر كاريز هستید؟

 فرصت های شغلی حفار گستر كاريز