مدیران بهپوش یاس نرگس

مدیران بهپوش یاس نرگس

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

اصفهان

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مدیران بهپوش: طراح، تولید و توزیع کننده انواع لباس کار، لباس فرم، البسه تبلیغاتی و فرم مدارس

مایل به همکاری شغلی با مدیران بهپوش یاس نرگس هستید؟

 فرصت های شغلی مدیران بهپوش یاس نرگس