امن نگر سامان

امن نگر سامان

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت امن نگر سامان دارای سابقه ارزشمند در حوزه خدمات مشاوره مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات در سازمان های معظم دولتی و غیر دولتی و بانک ها و موسسات مالی اعتباری در کشور می باشد.

مایل به همکاری شغلی با امن نگر سامان هستید؟

 فرصت های شغلی امن نگر سامان