عدل گستران پویان

عدل گستران پویان

کارشناس حقوقی/بیمه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

موسسه ی حقوقی پویان با تیم متخصص همیشه در دسترس امور حقوقی مرتبط با کسب و کار را به صورت مطمئن ، سریع و به صرفه مدیریت مینماید. این موسسه با حضور جمعی از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی به صورت کارگروهی و مجازی خدمات مشاوه ای به صاحبان کسب و کار گوناگون و شرکت های تجاری ارائه مینماید که تاکنون شرکت ها و واحدهای صنفی مختلفی به این مجموعه اعتماد نموده اند

مایل به همکاری شغلی با عدل گستران پویان هستید؟

 فرصت های شغلی عدل گستران پویان