صندوق جسورانه ستارگان

صندوق جسورانه ستارگان

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

کسب و کار ما سرمایه گذاری در صنعت مالی و فناوری های مالی است. حوزه‎های مورد توجه ما عبارتند از: تاسیس نهادهای مالی (از جمله شتابدهنده، صندوق ضمانت نوآوری، و انواع صندوق های سرمایه گذاری) و ارایه خدمات حرفه ای به تیم ها و کسب وکارهای فعال در حوزه فناوری مالی و ارایه خدمات حرفه‎ای به فین‎تک‎ها

مایل به همکاری شغلی با صندوق جسورانه ستارگان هستید؟

 فرصت های شغلی صندوق جسورانه ستارگان