دانا صنعت پارس

دانا صنعت پارس

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت در حوزه های تحقیقاتی مرتبط با سیالات، الکترونیک، ...

مایل به همکاری شغلی با دانا صنعت پارس هستید؟

 فرصت های شغلی دانا صنعت پارس