گروه فنی و مهندسی ساعیان صنعت

گروه فنی و مهندسی ساعیان صنعت

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

یزد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

این شرکت در زمینه اتوماسیون گلخانه های کشاورزی و هوشمند سازی منازل مشغول به کار می باشد

مایل به همکاری شغلی با گروه فنی و مهندسی ساعیان صنعت هستید؟

 فرصت های شغلی گروه فنی و مهندسی ساعیان صنعت