دهکده نیک مدرن

دهکده نیک مدرن

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت تحقیقاتی در حوزه ی انرژی های تجدید پذیر

مایل به همکاری شغلی با دهکده نیک مدرن هستید؟

 فرصت های شغلی دهکده نیک مدرن