بهان کیمیا آنزیم

بهان کیمیا آنزیم

زیست شناسی/علوم زیستی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت کیمیازیم یک شرکت دانش بنیان و فعال در حوزه زیست فناوری در صنایع بیوتک غذایی و دامپروری می باشد.

مایل به همکاری شغلی با بهان کیمیا آنزیم هستید؟

 فرصت های شغلی بهان کیمیا آنزیم