دانش پژوهان مالی فرانگر

دانش پژوهان مالی فرانگر

مالی/حسابداری

یزد

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش‌پژوهان مالی فرانگر تیمی خلاق، دانش‌محور، ارزشی و سودآور است که از گردهمایی متخصصین و مشاورین مالی، مدیریت و فناوری اطلاعات در سال 1394 تشکیل شده و تجربه 8 ساله بنیان‌گذاران در صنعت و تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان، پایه شرکت را شکل داده است. ایده اصلی تأسیس شرکت بر اساس مفهوم بسط یافته دانش‌پژوهی بویر شکل گرفت. بویر در کتابی تحت عنوان «بازنگری مفهوم دانش‌پژوهی: اولویت‌های جامعه هیأت علمی» مفهوم بسط یافته تری از دانش‌پژوهی را ارائه داده است. تا قبل از انتشار این کتاب و به صورت سنتی «پژوهش» به مفهوم کشف دانش جدید تنها شکل شناخته‌شده دانش‌پژوهی تلقی می‌شد. درحالی‌که در قالب مفهوم ارائه‌شده توسط بویر، پژوهش که شناخته شده ترین نوع فعالیت‌های دانش‌پژوهی است تنها یکی از انواع آن به شمار می‌رود و دانش‌پژوهی می‌تواند در هر یک از عرصه‌های کاربرد دانش، ادغام و آموزش نیز صورت گیرد. به عبارتی می‌توان دانش‌پژوهی را در چهار حوزه مختلف به شرح زیر معرفی کرد: دانش‌پژوهی در عرصه اکتشاف و یا در حقیقت همان تحقیقات اصیل: کشف دانش جدید باهدف دستیابی به درک بهتری از دنیا. دانش‌پژوهی ادغام: تلاش منسجم و منظم با تفسیر و در هم آمیختن نتایج پژوهش‌های صورت گرفته جهت ایجاد مفاهیم و دیدگاه‌های جدید دانش‌پژوهی کاربرد: چگونگی استفاده از دانش به دست آمده در عرصه‌های عملی و به‌کارگیری دانش در خدمت حل مشکلات؛ پل ارتباطی بین نظریه و عمل و ارتقاء آن‌ها دانش‌پژوهی آموزشی: انتقال دانش به دست آمده از پژوهش‌های پایه و یا ادغام معلومات به دست آمده در زمینه‌های مختلف با روشی مؤثر و معنی‌دار به دیگران جهت ارتقاء یادگیری تیم خلاق دانش‌پژوهان مالی فرانگر با تلاش و پشتکار فراوان در جهت پیاده‌سازی چهار حوزه دانش‌پژوهی در مالی و حسابداری، با ارائه خدمات تخصصی مالی و حسابداری در این چهار حوزه به گروه‌های مختلف شامل شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی، مدیران، حسابداران از مبتدی تا حرفه‌ای و همچنین خانواده‌ها گام برمی‌دارد.

مایل به همکاری شغلی با دانش پژوهان مالی فرانگر هستید؟

 فرصت های شغلی دانش پژوهان مالی فرانگر