عصر جدید

عصر جدید

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت عصرجدید بیش از ۱۲ سال است که در حوزه تجهیز و راه اندازی شهربازی های سرپوشیده و سرباز فعالیت می کند.

مایل به همکاری شغلی با عصر جدید هستید؟

 فرصت های شغلی عصر جدید