شرکت تحقیق و توسعه ایرانیان

شرکت تحقیق و توسعه ایرانیان

مسئول دفتر/کارشناس اداری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت دانش بنیان تحقیق و توسعه ایرانیان (تتا) با هدف تجاری سازی دستاوردهای علمی محققان دانشگاهی در زمینه بازرسی و نگهداری سازه فعالیت خود را آغاز نمود. استراتژی اصلی تتا تمرکز بر روی توسعه تکنولوژی های نوین بازرسی در داخل کشور و استفاده صنعتی از آنها در حوزه نگهداری سازه و استفاده و بکارگیری سیستم های پیشرفته بازرسی آکوستیک امیشن می باشد.

مایل به همکاری شغلی با شرکت تحقیق و توسعه ایرانیان هستید؟

 فرصت های شغلی شرکت تحقیق و توسعه ایرانیان