رایا اوج پرواز

رایا اوج پرواز

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی و ساخت، آموزش، خدمات پروازی در حوزه پرنده های بدون سرنشین

مایل به همکاری شغلی با رایا اوج پرواز هستید؟

 فرصت های شغلی رایا اوج پرواز