سپند مهر پایا

سپند مهر پایا

بازاریابی و فروش/بازرگانی

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

واردات تولید و توزیع خوراک دام و طیور

مایل به همکاری شغلی با سپند مهر پایا هستید؟

 فرصت های شغلی سپند مهر پایا