ایده گستران

ایده گستران

مهندسی برق

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت با 17 سال سابقه در زمینه تولید تجهیزات آسانسور از برترین های کشور بوده و رو به گسترش میباشد .

مایل به همکاری شغلی با ایده گستران هستید؟

 فرصت های شغلی ایده گستران