فراز نتورک

فراز نتورک

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید کننده محصولات آموزشی شبکه و امنیت و انجام پروژه های کاری در این حوزه

مایل به همکاری شغلی با فراز نتورک هستید؟

 فرصت های شغلی فراز نتورک