شیراز مارین صنعت آریا

شیراز مارین صنعت آریا

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

فارس-شیراز

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مدیرت کشتی ساخت ، تعمیر ، راه اندازی انواع کشتی ها تامین نیرو ...

مایل به همکاری شغلی با شیراز مارین صنعت آریا هستید؟

 فرصت های شغلی شیراز مارین صنعت آریا