پارس زیست الکترومغناطیس

پارس زیست الکترومغناطیس

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت پارس زیست الکترو مغناطیس تولید کننده دستگاه الکتروپوریشن آزمایشگاهی، کوت و الکترود

مایل به همکاری شغلی با پارس زیست الکترومغناطیس هستید؟

 فرصت های شغلی پارس زیست الکترومغناطیس