موسسه بین المللی شادا

موسسه بین المللی شادا

کارشناس حقوقی/بیمه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا، سال 1394 موفق به دریافت مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران شده است و نمایندگی انحصاری دفتر خدمات مهاجرتی و تحصیلی شادا از کشور استرالیا که سال 2009 تاسیس گردیده است، را بر عهده دارد و با به کارگیری تجربه وکلای رسمی مهاجرت و دادگستری، خدمات خود را منحصراً در زمینه اخذ ویزای دائم و موقت استرالیا ارائه می دهد. مشخصات مؤسسه در وب سایت "مارا" که اداره ثبت دفاتر وکلای رسمی مهاجرت در استرالیاست و زیر نظر اداره امور مهاجرت استرالیا فعالیت می کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها ) به ثبت رسیده است.

مایل به همکاری شغلی با موسسه بین المللی شادا هستید؟

 فرصت های شغلی موسسه بین المللی شادا