فنی مهندسی امین

فنی مهندسی امین

مهندسی کشاورزی/نساجی/صنایع غذایی

خراسان رضوی-مشهد

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ساخت ماشین آلات وطراحی

مایل به همکاری شغلی با فنی مهندسی امین هستید؟

 فرصت های شغلی فنی مهندسی امین