موسسه کارآفرینی خانه دیجیتال گروه نارنجی

موسسه کارآفرینی خانه دیجیتال گروه نارنجی

مهندسی معماری/شهرسازی/طراحی صنعتی

قزوین

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

طراحی و ساخت انواع تندیس ماکت و مصنوعات مورد نیاز واحد های اداری و دانشگاهی طراحی و تولید انواع هدایای تبلیغاتی و صنایع دستی طراحی و تولید انواع اسباب بازی و لوازم تحریر و محصولات آموزشی و کمک آموزشی

مایل به همکاری شغلی با موسسه کارآفرینی خانه دیجیتال گروه نارنجی هستید؟

 فرصت های شغلی موسسه کارآفرینی خانه دیجیتال گروه نارنجی