توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان

توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت خصوصی است

مایل به همکاری شغلی با توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان هستید؟

 فرصت های شغلی توسعه مبادلات فناورانه ایرانیان