همگام پردازش (با نام تجاری کاریکس - نسخه پیچ - جیک جیک - HR sharing )

همگام پردازش (با نام تجاری کاریکس - نسخه پیچ - جیک جیک - HR sharing )

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

داسـتان ما ... گروه استارت آپ های همگام از سال 95، با یک قوت قلب شکل گرفت. نتـیجه همیاری تیمی دوستانی از حوزه تجارت الکترونیک و تجهیزات هوشمند از دانشگاه های تهران ، شریف و گلستان؛ این شد که خدماتی در زمینه موبایل-سلامت و تجارت الکترونیک بر بستر وب و اپلیکیشن های تلفن همراه ارائه کنند. همچنین این مجموعه بخشی برای بهبود و بهره وری استارت آپ ها از طریق ادغام آنها و استفاده از قدرت جمعی ایجاد کرده است.... ماموریت... از زمانی که همگام آمد، قرار شد که بخش مـوثـری از اکوسـیستم هوشمندسازی، آگاهی دهنده و ارتقا دهنده آرامشی و رفاهی مـردم باشد . گسترش دهنده و توسـعه دهنده خدمـات آنلاین و آفلاین ســاده و ســریع باشد . موثـر باشد. چشـم انـداز... مـیخواهیم کمک کنیم . سـاده، سریـع و موثـر . همـه ما همـگـام هستیم .

مایل به همکاری شغلی با همگام پردازش (با نام تجاری کاریکس - نسخه پیچ - جیک جیک - HR sharing ) هستید؟

 فرصت های شغلی همگام پردازش (با نام تجاری کاریکس - نسخه پیچ - جیک جیک - HR sharing )