بتن اکسیر تجارت عمران نوین

بتن اکسیر تجارت عمران نوین

مهندسی عمران/راه آهن/نقشه‌برداری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت بتن اکسیر تولید کننده ملات های آماده مصرف پلیمورتکس، که فرآیند اجرا را در ساختمان سازی سبک، سریع، ساده، تمیز و اقتصادی تر می کند.

مایل به همکاری شغلی با بتن اکسیر تجارت عمران نوین هستید؟

 فرصت های شغلی بتن اکسیر تجارت عمران نوین