مدیریت فناوران دنا نفیس

مدیریت فناوران دنا نفیس

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

فعالیت در زمینه نرم افزار اتوماسیون آزمایشگاهی

مایل به همکاری شغلی با مدیریت فناوران دنا نفیس هستید؟

 فرصت های شغلی مدیریت فناوران دنا نفیس