آروین فن آور ویرا

آروین فن آور ویرا

مهندسی برق

تهران-شمیرانات

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت بازرگانی فعال در زمینه واردات و تامین قطعات الکترونیکی است.

مایل به همکاری شغلی با آروین فن آور ویرا هستید؟

 فرصت های شغلی آروین فن آور ویرا