محاسب گران فرتاک

محاسب گران فرتاک

مالی/حسابداری

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

نماینده رسمی شرکت سپیدار همکاران سیستم و انجام امور مالی و مالیاتی برگزار کننده دوره های آموزشی

مایل به همکاری شغلی با محاسب گران فرتاک هستید؟

 فرصت های شغلی محاسب گران فرتاک