بهفا

بهفا

مهندسی صنایع/مدیریت پروژه

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

شرکت بهفا، فعال در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار می باشد. در حال حاضر، برای توسعه محصول نرم افزاری خود،‌ اقدام به جذب نیرو در این حوزه کرده است.

مایل به همکاری شغلی با بهفا هستید؟

 فرصت های شغلی بهفا