ثنا تجهیز غرب

ثنا تجهیز غرب

تولیدی صنایع خودرو

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت ثنا تجهیز غرب با نام تجاری سانا تری دی، فعال در زمینه تولید ملزومات داخلی خودرو

مایل به همکاری شغلی با ثنا تجهیز غرب هستید؟

 فرصت های شغلی ثنا تجهیز غرب