آرتین گستر ونداد

آرتین گستر ونداد

مدیریت کسب و کار/توسعه و تحلیل بازار/تحقیق و توسعه

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

دیجیتال مارکتینگ قطعات الکترونیکی

مایل به همکاری شغلی با آرتین گستر ونداد هستید؟

 فرصت های شغلی آرتین گستر ونداد