یکتا تهویه اروند

یکتا تهویه اروند

مهندسی مکانیک/هوافضا/انرژی

تهران-ری

بزرگ و صنعتی - ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر

تولیدکننده سیستمهای تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی

مایل به همکاری شغلی با یکتا تهویه اروند هستید؟

 فرصت های شغلی یکتا تهویه اروند