مگاموج ایرانیان

مگاموج ایرانیان

مهندسی برق

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مخابرات ماهواره ای و ساخت ایستگاههای زمینی ماهواره انتقال داده پردازش تصویر فناوری اطلاعات

مایل به همکاری شغلی با مگاموج ایرانیان هستید؟

 فرصت های شغلی مگاموج ایرانیان