دانش بنیان پرتوداده

دانش بنیان پرتوداده

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

شرکت دانش بنیان پرتوداده, طراح و مجری سیستم های هوشمند رایانه ای. محصولات ارتباطی مبتنی بر شبکه

مایل به همکاری شغلی با دانش بنیان پرتوداده هستید؟

 فرصت های شغلی دانش بنیان پرتوداده