هیجیتال ( HEAGITAL )

هیجیتال ( HEAGITAL )

مهندسی پزشکی

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

استارتاپ اول رویداد استارتاپ تریگر 11 ام دانشگاه صنعتی شریف با هدف تولید محصولات حوزه ی تشخیص آزمایشگاهی

مایل به همکاری شغلی با هیجیتال ( HEAGITAL ) هستید؟

 فرصت های شغلی هیجیتال ( HEAGITAL )