مرکز آموزشی گام

مرکز آموزشی گام

سئو/دیجیتال مارکتینگ/تولید محتوا

تهران

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

مرکز آموزشی گام ، با هدف گفتمان سازی و آموزش مسائل اساسی کشور برای جامعه دانشگاهی 92 تأسیس شده است. از مهم ترین مأموریت های مرکز گام میتوان به تولید محتوای آموزشی در حوزه های مختلف مورد نیاز کشور، آموزش تخصصی اقتصاد مقاومتی و جریان سازی مسائل مهم کشور در فضای دانشجویی اشاره کرد. در ادامه شرح مختصری از برخی خدمات و اقدامات صورت گرفته توسط مرکز گام ارائه خواهد شد.

مایل به همکاری شغلی با مرکز آموزشی گام هستید؟

 فرصت های شغلی مرکز آموزشی گام