اکسیرتکسان

اکسیرتکسان

برنامه‌نویسی/توسعه و پشتیبانی نرم‌افزاری

تهران

متوسط - ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

تولید نرم افزار های سفارش مشتری

مایل به همکاری شغلی با اکسیرتکسان هستید؟

 فرصت های شغلی اکسیرتکسان