گروه تحقیقاتی و پژوهشی مواد پژوهان

گروه تحقیقاتی و پژوهشی مواد پژوهان

مهندسی مواد و متالورژی

تهران-اسلامشهر

کوچک - کمتر از ۱۰ نفر

ما یک استارت آپ متشکل از تعدادی فارغ التحصیل دانشگاه هستیم که در مرکز رشد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در جهت رفع نیازهای صنعت در حوزه مواد و متالوژی فعالیت داریم.

مایل به همکاری شغلی با گروه تحقیقاتی و پژوهشی مواد پژوهان هستید؟

 فرصت های شغلی گروه تحقیقاتی و پژوهشی مواد پژوهان